Susanne-taagaard-1-300px  

Susanne Taagaard

 

Hvordan arbejder jeg terapeutisk:

Alle klienter vil blive mødt med venlighed og åbent sind overfor den måde, de lever deres liv på.

Jeg mener, at vi alle er et produkt af det sind, sygdomme, familierammer og samfund, som er vores.

Men også, at alle prøver eller har prøvet at gøre det bedste, de kunne.

Jeg er grundlæggende humanistisk terapeut, der er procesorienteret og arbejder i den terapeutiske relation:

Jeg er samarbejdende og viser klient tillid og ansvar for egen udvikling. Gennem min studietid på ID Academi har jeg udvidet min terapeutiske synvinkel til også at omfatte Integral Psykoterapi, der netop indrager en større forståelsesramme.

Jeg har gennem tiden fundet min egen spørgeteknik, der bunder i en byb involvering i klienten. 

 


 

Uddannelse:

Uddannet socialpædagog på Jægerspris Seminarium 1980.

Efteruddannelse fra konsulentfirmaet Locus, Kalundborg kommune. 2000 – 2005.
Den tidlige indsats for børn i 0-3 års alderen.
Pensum : Spædbarns kompetence – belyst via moderne spædbarnsforskning. Tilknytningsbegrebet "tidlige relationsforstyrrelser – konsekvenser for barnets udvikling". De første tre års relationsudvikling. Forhindringer i de forskellige udviklingsperioder. Forhindringer i de forskellige udviklingstrin.
Samspilsmønster, temperament og forskelligheder hos spædbørn.

Kursus i: Miljøterapi, Kognitive teorier og metode, Børnetegninger, Autismekursus og Hvasko.

ID 4-årige psykoterapeut uddannelse fra august 2011, forventede afsluttet i 2015.  


 
Arbejdsmæssige erfaringsområder:

Arbejdet i 17 år som socialpædagog med samspilsramte kroniske syge børn på Diabetikerhjemmet Solglimt.
I dette arbejde har jeg dannet en stor erfaring i, hvilke problematikker der opstår i familier med kroniske syge børn. Hvordan det påvirker alle i familien og hvilke konsekvenser det har for barnet selv:
Hvordan barnet kan have svært ved at finde sig i de stramme regler, sygdommen fordrer af barnet, og derfor bruger selve diabetesbehandlingen som våben mod omverdenen.

Kortvarig erfaring med udvikling af 1½ års autistisk barn.

5 års erfaring som familiebehandler i familiehuset Fetus i Kalundborg.
Arbejdet her var primært med unge gravide mødre/fædre og deres første barn. Udvikling af understimulerede spædbørn, så de var i stand til at møde moderen på en positiv måde. Ligeledes arbejdedes der på, at moderen selv blev udviklet til at møde og se sit barns signaler. I den arbejdsperiode modtog vi supervision fra børnepsykolog og psykoterapeut Margareta Berg Brodén fra Viktoriagården i Malmø.
Spædbørnsterapi med Inger Thorman og Inger Poulsen.
Marte Meo metoden med Gerd-Onny Gauslå.

10 års ansættelse som familiebehandler på specialskolen Tejbjerg i Kalundborg.
2004-2014. I forbindelse med denne ansættelse arbejder og uddannes jeg i ADHD, Autisme, OCD hos børn.
Arbejdet var primært behandling af hele familien og vejledning og rådgivning i diagnoserne ADHD, Autisme og OCD.

  Susanne Taagaard,
  Familiebehandling og Psykoterapi
 

 

 Observer: jeg er på sidste år af

 ID Psykoterapeutuddannelsen

 Nedsat pris i forbindelse med

 uddannelsen fra 750 kr. til 400 kr.

 

 

 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 

 

    
Go to top
 

 Susanne Taagaard, Veddingevej 5, 4550 Asnæs  -  Telefon.:  2478 9045  -  Åben alle hverdage fra 8.00 til 17.00